Sokağın Konuşulmayan Hafızası: Toplumsal Cinsiyet Temelli Hafıza Yürüyüşü

yuruyus127 Aralık’ta TOG Genç Kadın Fonu’nun da desteğiyle bir toplumsal cinsiyet temelli şiddet mekanlarında bir Hafıza Yürüyüşü gerçekleştirdik. 
“Sokağın Konuşulmayan Hafızası” başlıklı yürüyüşte genç katılımcılarla Beyoğlu ve Şişli civarındaki 4 mekanda ve kapanış oturumundaki çeşitli uygulamalarla toplumsal cinsiyet temelli şiddetin farklı yansımalarını ele aldık.
Genç katılımcıların şifreleri çözerek buldukları dış mekanlarda hem cinsiyet ve cinsel yönelim temelli şiddet ve baskıları yakın tarih üzerinden konuştuk hem de bu şiddet ve baskı karşısında geliştirilen direniş pratiklerinden bahsettik.
yuruyus2
Kapanış oturumunda ise başta medyada olmak üzere, konuyla ilgili genel yaklaşımın ne olduğunu ve cinsiyet ve cinsel yönelim temelli şiddetin önüne geçmek için neler yapabileceğimizi tartıştık.
Kadın cinayetlerinin ciddi bir oranda arttığı, trans bireylere ve seks işçilerine karşı işlenen nefret suçlarının ve uygulanan şiddetin cezasız kaldığı, karar vericilerin kadın ve beden politikalarına yaklaşımının kadınların özgürlüklerini giderek daha fazla kısıtladığı günümüzde, bu coğrafyada süregelen savaş ve milliyetçi söylemin aslında toplumsal cinsiyet ilişkileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu konuşmayı çok önemsiyoruz. Bu etkinlik de gençlerin bu konuda söyleyecek ne kadar çok şeyi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Dolayısıyla daha fazla sayıda gencin fikirlerini paylaşabilmek, bu konuyu daha çok gençle konuşabilmek için ilerleyen günlerde bu temadaki yürüyüşleri gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.

TOG Genç Kadın Fonu'nun desteğiyle gerçekleştirdiğimiz, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli şiddet temalı Hafıza Yürüyüşü: "Sokağın Konuşulmayan Hafızası".

Karakutu tarafından gönderildi 5 Ocak 2016 Salı

Hafıza Yürüyüşü’nün kapanış oturumunun sonunda katılımcı gençlerin doldurduğu değerlendirme formlarından etkinliğin sevdikleri yönlerine dair bazı geribildirimler şöyle:

“Daha önceden tanışmadığım kişilerle ortak paydada buluşup aynı doğrultuda hareket etmek, benzer fikirler üretmek ve ne yazık ki daha önceden bilgi sahibi olmadığım konuları öğrenmek.”

“Bugüne kadar hiç de o açıdan bakmadığım mekânlara farklı bir gözle bakabilmemi sağladı ve aslında ilgili olduğum belki de o kadar da araştırma yapmadığım konularda daha çok bilgi sahibi olmama vesile oldu.”

“Etkinlikte en çok anlatılan konuların geçtiği yerlere gitmeyi o ortamı solumamızı sağlamanızı sevdim.”

“Fikir, böylesi bir keşif ile kişileri oralara yönlendirmek ve sonrasında tarihsel süreçlerle günümüz karşılaştırmalı örnekleri çok etkileyiciydi.”

“Toplumsal duyarlılığı artıracak konularda çalışma yapılıp araştırılıp paylaşılması, farklı insanlarla bir araya gelmek ve tartışma ortamına imkân bulmak.”

“Kişilere yani bizlere sıkılmadan bir seminer havasında değil de farklı bir yolla eğitici öğretici bilgiler verilmesi.”

Etkinlikle ilgili 10 Ocak 2016 tarihinde Cumhuriyet Sokak’ta yer alan haber ile ilgili tıklayınız.