Çalışmalarımız

Gençlere Destek Fonları

Adnan Ergeç Fonu Adnan Ergeç Fonu, 18-30 yaş arası gençlerin Türkiye ile ilişkili toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, toplumsal barış ve eşitliğin inşası, ayrımcılığın önlenmesine yönelik

Adalet Arayışı Seminerleri

Adalet Arayışı Seminerleri, Türkiye’de geçmişle yüzleşme, adalet arayışına dair çalışmalar yapan akademisyenler, aktivistler ve araştırmacıların çalışmalarını sunduğu, bu konularla ilgilenen kişilerin ve Karakutu Derneği anlatıcılarının

Güz Okulu

Toplumsal Hafıza ve Geçmişle Yüzleşme Güz Okulu, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin, toplumsal hafıza ve geçmişle yüzleşme alanında bilgilerini artırmak, gençler arasında fikir alışverişi yapılmasına

Commitment Without Borders

“Commitment without Borders” Holokost eğitimi ve antisemitizmle mücadelede alanında rehber olacak yeni eğitim model ve yaklaşımları geliştirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda Türkiye ve Almanya’dan eğitimci, gençlik çalışanı ve sivil

Hafıza Yürüyüşü

Hafıza Yürüyüşü ‘Hafıza Yolculuğu’ isimli programımızın bir parçasıdır. Hafıza Yolculuğu Programı, gençlerin dini, cinsiyete dayalı, etnik veya politik nedenlerle tarihsel olarak dışlanmış gruplara yapılan haksızlıkları