Hafıza Yürüyüşü

Hafıza Yürüyüşü ‘Hafıza Yolculuğu’ isimli programımızın bir parçasıdır. Hafıza Yolculuğu Programı, gençlerin dini, cinsiyete dayalı, etnik veya politik nedenlerle tarihsel olarak dışlanmış gruplara yapılan haksızlıkları keşfetmesini ve sorgulamasını hedefler.

Program üç adımlı bir döngüye sahiptir: genç gönüllülerin kapasite gelişimi, hafıza mekanlarının keşfi ve Hafıza Yürüyüşü.

Genç Gönüllülerin Kapasite Gelişimi

Sonraki adımlarda sorumluluk alacak olan 16-25 yaş arasındaki genç gönüllüler önceklikle çeşitli faaliyetlerle kendilerini geliştirir. Bu faaliyetler arasında tarihi konularda uzman seminerleri, yerel tarih atölyeleri, birebir destek ve insan hakları örgütleriyle toplantılar vardır.

Hafıza Yürüşü’nde bir tartışma oturumu
Hafıza Mekanları Araştırması

Genç gönüllüler hafıza mekanları hakkında olgu ve tanıklıkları toplamak amacıyla araştırmalar gerçekleştirir. Mekanlar dışlanmış grupların mücadelelerini, yok edilmiş kültürel çeşitliliği ve kurban/hayatta kalan grupların hakikat mücadelesini hafızalaştırmaktadır. Genç gönülüler hayatta kalanların anlatılarını, konuşulmayan tarihi olguları, görsel malzemeleri ve istatistiki verileri keşfeder. Araştırmanın kendisi de genç gönüllüler için bir güçlenme ve öğrenme fırsatı sunar.

Hafıza Yürüyüşleri

Yürüyüşler gençlerin konuşulmayan tarihi anlatıları duymasını ve egemen anlatılara karşı eleştirel düşünce geliştirmesini sağlar. Yürüyüşlerin içeriği büyük ölçüde genç gönüllülerin araştırmalarına dayanır. İnteraktif yöntemler kullanılan bir günlük Hafıza Yürüyüşleri iç mekanda yapılan atölyeleri ve dışarıda hafıza mekanlarının keşfedilmesini içerir. Genç gönüllü anlatıcılar katılımcıları karşılar ve mekanlarla ilgili konuşulmayan öyküleri paylaşır.