Hakkımızda

Karakutu, gençlerin tarihsel adaletsizliklerin nedenlerini ve sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek insan hakları ve demokratik değerler konusunda duyarlılık kazanmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

İstanbul’da kurulduğumuz 2014 yılından bu yana toplumun, özellikle gençlerin, egemen veya resmi olanlar dışındaki anlatıları da duymasını mümkün kılmak ve olgulara başka açılardan da bakılabilmelerini sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz.

Çalışmalarımızdan bazı örnekler aşağıdadır:

Hafıza Yolculuğu Programı

Gençlerin dini, cinsiyete dayalı, etnik veya politik nedenlerle tarihsel olarak dışlanmış gruplara yapılan haksızlıkları keşfetmesini ve sorgulamasını hedefler ve üç temel faaliyet alanı içerir: genç anlatıcı ve araştırmacılara yönelik eğitimler, hafıza mekanlarına yönelik araştırmalar ve Hafıza Yürüyüşleri.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

Adalet Arayışı Seminerleri

Adalet Arayışı Seminerleri, Türkiye’de geçmişle yüzleşme, adalet arayışına dair çalışmalar yapan akademisyenler, aktivistler ve araştırmacıların çalışmalarını sunduğu, bu konularla ilgilenen kişilerin ve Karakutu Derneği anlatıcılarının bilgilerini, kapasitelerini arttırma amacıyla 2017’den beri Hafıza Yolculuğu Programı kapsamında sürdürülüyor.

Güz Okulu

Toplumsal Hafıza ve Geçmişle Yüzleşme Güz Okulu, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin, toplumsal hafıza ve geçmişle yüzleşme alanında bilgilerini artırmak, gençler arasında fikir alışverişi yapılmasına olanak vermek ve bu alanda çalışmalar yapan akademisyenlerle ve uzmanlarla tanışmalarını sağlamak üzere Karakutu Derneği tarafından düzenleniyor.

Adnan Ergeç Proje Fonu

Fon gençlerin Türkiye ile ilişkili toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, toplumsal barış ve eşitliğin inşası ve/veya ayrımcılık konularıyla ilgili kültür-sanat veya araştırma projelerine destek sağlıyor.

Commitment without Borders

Holokost ve antisemitizmle mücadelede gençlik çalışmaları alanında rehber olacak yeni eğitim model ve yaklaşımları geliştirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda Türkiye ve Almanya’dan eğitimci, gençlik çalışanı ve sivil toplum temsilcilerinin birbirinden öğrenmesini sağlayan faaliyetler içeriyor.

Daha fazla bilgi için tıklayın.