Adnan Ergeç Fonu IV. Dönem Faydalanıcıları Belirlendi

Dördüncü dönem başvuruları 9 Aralık 2019 tarihinde sona eren fon, Damla Sandal’ın “Mekân-Kadın-Tezahür”, Duygu Bostancı’nın “Bahçe-Mahalleye Geçmişini Sormak”, Rabia Gökçe Yazıcı’nın “Büyükada Tepeköylüler Futbol Sahası”, Özge Doruk’un “Çanakkale: Bir Hafıza Arkeolojisi” projelerini destekliyor.

Proje Bilgileri 

Mekân -Kadın-Tezahür : Proje, kamusal alanda işlenen kadın cinayetlerine odaklanıyor. Öldürülen kadınların dünyasından bir parçayı şehrin hafızasına taşımak ve sanat aracılığıyla bunu gündelik yaşamımıza dahil etmek, projenin öncelikli amacı. Kadın cinayetlerinin işlendiği kamusal alanlardan yola çıkarak önünden geçtiğimiz mekânlara farklı gözle bakmamızı sağlayabilecek bu çalışmanın, aynı zamanda kadın cinayetleri alanında toplumsal hafıza çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor. Proje kapsamında fotoğraf resim kolajlarıyla kadın hikâyeleri derlenecek.

Bahçe – Mahalleye Geçmişini Sormak : Proje, Duygu Bostancı’nın daha önceden katıldığı bir etkinlikle beş ayını geçirdiği, ilk gününden itibaren evde gibi hissettiği  Erivan’ın izlerini, doğup büyüdüğü yer olan Bursa’da, eskiden Ermenilerin yoğunlukla yaşadığı kendi mahallesinde arama hikâyelesine odaklanıyor. Mahallenin geçmişinin izini mahalleliye, mekânlara, kitaplara sorarak ”Tutar mı mekân geçmiş zamanları hafızasında, insanlar unutsa da?” sorusunun cevabını bulmaya çalışacak. Proje kapsamında Ermenistan’daki anları, Bursa’daki mekânlarla birleştirmek, Ermenistan’ı Bursa’daki insanlarla paylaşmak ve mahallesinin hikâyesini aramak için fotoğraf ve videolardan oluşacak Bahçe / Bostan isimli bir sergi hazırlanacak.  

Çanakkale: Bir Hafıza Arkeolojisi : Bir Hafıza Arkeolojisi olarak Çanakkale projesi, binlerce yıllık tarihi içerisinde toprağa gömülmüş katmanları tekrardan ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Zira binlerce yıllık bu şehir ‘savaş’ ve ‘efsane’ gibi temel kelimelerin ve barındırdıkları anlamların ötesinde bir kültürel çeşitliliğe sahip. Bu çeşitliliğin mekânlar ve hikâyeler üzerinden ortaya çıkarılması, sözlü tarih çalışmaları ile desteklenmesi ve akabinde özellikle sosyal medya kanalları aracılığıyla gençlere aktarılması hedefleniyor.

Büyükada Tepeköylüler Futbol Sahası : Büyükada Tepeköylüler Futbol sahasının izini süren, bir neslin gündelik yaşam pratiklerini paylaştığı sahanın sözlü tarih çalışmaları kapsamında incelediği ve belgesel haline getirileceği bir toplumsal hafıza projesi.