Adnan Ergeç Fonu Başvuruları Açıldı!

Karakutu çatısı altında, Adnan Ergeç Fonu ile gençlerin Türkiye ile ilişkili toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, toplumsal barış ve eşitliğin inşası ve/veya ayrımcılık konularıyla ilgili kültür-sanat veya araştırma projelerine destek sağlamaya başlıyoruz!

 

Başvurulacak Projelerin Konusu

Fon tarafından desteklenmesi için başvuru yapılacak projelerin Türkiye ile ilişkili toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, toplumsal barış ve eşitliğin inşası ve/veya ayrımcılık konularıyla ilgili bir kültür-sanat ya da araştırma projesi olması gerekmektedir. Projenin konusu ve çıktıları ırkçılık; cinsiyetçilik; şiddet övgüsü; transfobi-homofobi; etnik, dini ve/veya politik ayrımcılık içeremez.

Başvuru Koşulları
 • Türkiye’de ikamet etmek,
 • 18-30 yaş arasında olmak,
 • Proje konusunun ve başvurunun değerlendirmeye alınması için belirlenen kriterlere uygunluk.

Birden fazla kişi tarafından uygulanacak bir projeyle başvuru yapmak istiyorsanız, aranızdan bir kişi grup adına başvuru gerçekleştirebilir. Proje ekibinin temsilcisi başvuruyu gerçekleştiren kişi olacaktır.

Başvuruların Gönderimi İçin Son Tarih

27 Kasım 2016, Pazar günü saat 23.59

Başvuru İçin Gerekenler
 • Proje başvuru formu
 • Proje sahibinin özgeçmişi
 • (Eğer sanat alanında bir proje fikriyle başvuruluyorsa) Başvuru sahibinin portfolyo veya filmografisi
 • Proje zaman planı (Projelerin süresi en fazla sekiz ay olabilir)
 • Bütçe (Bir proje en çok 3000 TL ile desteklenir)

Bu linkten proje başvuru formuna erişilebilir.
Geri kalan belgelerin (özgeçmiş, varsa portfolyo veya filmografi, proje zaman planı ve bütçe) [email protected] adresine gönderilmesi ve mailin konu bölümüne  “Adnan Ergeç Fonu başvurusu – ek belgeler” yazılması gerekmektedir.   

Değerlendirme ve Seçim Süreci
 • Önkoşulları sağlayan başvurular arasından Karakutu temsilcisi ve Adnan Ergeç Fonu bağışçıları ortak kararla desteklenecek proje veya projeleri seçerler.
 • Daha önce Karakutu’nun etkinliklerinde yer almış başvuru sahiplerine öncelik verilebilir.
 • Seçimler, başvuruların kapanmasının ardından 2 hafta içerisinde tamamlanır.
 • Sonuçlar, Karakutu temsilcisi tarafından e-mail ve derneğin websitesi üzerinden ilan edilir.
 • Başvurular arasında uygun ve desteklenmeye değer bulunan bir proje olmaması durumunda ilgili senenin tutarı bir sonraki seneye aktarılır.
Fonun Miktarı

Fonun, proje başına üst tutarı 3.000 TL’dir. Karakutu’nun tutarı değiştirme hakları saklıdır.