Gençler İçin Bir Yarışma: Bin Varmış, Bir Yokmuş

TÜRKİYE’NİN GEÇMİŞİNDEKİ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF VE ARAŞTIRMA YARIŞMASI

Screen Shot 2015-10-07 at 22.30.51
Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, geçmişte kültürel çeşitlilik bakımından çok daha zengindi. Yaklaşık yüz yıl önceye, 20. yüzyıl başına ait nüfus verileri, bügünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halkın yüzde 25 kadarının Müslüman olmayan topluluklardan oluştuğunu gösteriyor. 1914 Osmanlı resmi nüfus sayımında Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Rum Katolikler, Ermeni Katolikler, Protestanlar, Latinler, Süryaniler, Keldaniler, Nasturiler, Ezidiler, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar şeklinde sayılan bu topluluklar, bu toplumun bir parçasıydı. Geçmişte dört milyona yakın bir nüfus oluşturan bu topluluklardan günümüze yüz bin civarında bir nüfus kalırken, kültürel varlıkları da büyük ölçüde silindi.
Üniversite öğrencilerine yönelik bu fotoğraf ve araştırma yarışması, her gün biraz daha kaybolmakta olan bu kültürlerin izlerini görünür kılmayı ve üniversite gençliğine fotoğraf çekme, araştırma ve yazma konusunda deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Yarışma 2015 yılı için düzenleniyorsa da gelecek yıllarda da devam ederek gelenekselleşmesi hedeflenmektedir.

Yarışmaya Katılacak Eserler

Bu, bir fotoğraf ve araştırma yarışmasıdır. Yarışmaya katılanların göndereceği fotoğraflar, şimdi büyük ölçüde kaybolmuş olan Anadolu’nun kadim halklarının (Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler, Bulgarlar, Keldaniler, Nasturiler, Ezidiler vd) kültürel mirasına ilişkin olmalıdır. Fotoğrafın, yüksek çözünürlü olması (en az 300 dpi ve uzun kenarı en az 3500 pixel) istenmektedir.
Katılanlardan sadece konuyla ilgili en ilginç, teknik ve estetik açıdan en kaliteli fotoğrafları sunmaları beklenmemektedir; resmettikleri mekânın/şeyin tarihi, anlamı vb hakkında kısa da olsa araştırmaya dayalı bir metin sunmaları da istenmektedir.
Bir katılımcı aynı konuda veya farklı konularda birden çok eserle yarışmaya katılabilir; bu durumda her eser yarışmada ayrı ayrı değerlendirilir.

Kimler Katılabilir

Yarışmaya, 2015-2016 öğretim yılında herhangi bir üniversitenin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarında öğretime devam eden, 30 yaşını aşmamış (1985 veya daha sonraki yıllarda doğmuş) öğrenciler katılabilir.

Eserlerin Değerlendirilmesi

Yarışmaya yollanan eserler, aşağıda isimleri yazılı olan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir:
Bülent Bilmez, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Evangelia Şarlak, Prof. Dr., Işık Üniversitesi öğretim üyesi, Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı
Kadir Çıtak, fotoğraf sanatçısı
Manuel Çıtak, fotoğraf sanatçısı
Nükhet Everi, turizm rehberi
Osman Köker, Birzamanlar Yayıncılık Yayın Yönetmeni

Takvim

  • Eserlerin son teslim tarihi 22 Kasım 2015’tir.
  • Yarışma sonuçları 1 Aralık 2015 tarihinde açıklanacaktır.
  • Yarışmada dereceye giren veya başarılı bulunan eserlerin yer aldığı serginin açılışı ve kataloğun yayınlanışı 2015 Aralık ayında gerçekleşecektir.

Ödüller

Yarışmada birinci olan eser sahibine 3.000 TL, ikinci olan eser sahibine 2.000 TL, üçüncü olan eser sahibine 1.000 TL para ödülü verilecektir. İlk beş dereceye giren katılımcılara toplam 10.000 TL değerinde kitap armağan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan eserler bir sergi ve kitapta bir araya getirilecektir. Yarışmaya katılan bütün öğrencilere birer sertifika (kaybolmakta olan kültürel çeşitliliğimizin görünür kılınmasına yaptıkları katkılar için teşekkür belgesi) verilecektir.

Düzenleyenler

Yarışmayı düzenleyen Birzamanlar Yayıncılık, Türkiye’nin geçmişindeki kültürel çeşitlilik ve bunun yok oluş sürecine dair kitaplar yayınlamak ve etkinlikler düzenlemek üzere 2005 yılında faaliyete geçti. 10 yıl içinde bir kısmı çok kapsamlı olmak üzere 30 kadar kitap yayınlamasına rağmen bir yayınevinden ziyade kültürel etkinlikler organize eden bir kurum gibi çalışmaktadır. Şimdiye kadar farklı yerlerde gösterimleriyle birlikte 20’yi aşkın sergi, 100’e yakın da konferans, panel, sunum vb etkinlik düzenledi. İstanbul’da yıl boyunca sergi, konferans, film gösterimi gibi etkinliklerin yapıldığı Galeri Birzamanlar adlı bir mekâna sahiptir.
Yarışma Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği, Kültürel Mirası Koruma Derneği, Karakutu Derneği, Tarih Vakfı ve Anadolu Kültür tarafından desteklenmektedir.
İletişim
Yarışmaya katılmayı düşünenlerin daha ayrıntılı bilgi almak için web sitesi ve facebook sayfasından yararlanmaları veya yarışma sekretaryası ile iletişime geçmeleri önerilir.
www.binvarmisbiryokmus.org
[email protected]
facebook.com/binvarmisbiryokmus
twitter.com/binvarmisbiryokmus
#binvarmisbiryokmus
Tel: 0212 5232506
Yazışma adresi:
Galeri Birzamanlar
Teyyareci Fehmi Sokak 12/C
(Nostalji Kültür Kitabevi üst katı)
Pangaltı – Şişli – İstanbul