Holokost ve Antisemitizm Eğitimi Üzerine Çalışma Ziyareti

Türkiye’den 12 uzman 1-8 Kasım tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen Holokost ve Antisemitizm Eğitimi konulu bir çalışma ziyaretine katıldı. Ziyaret sırasında özellikle gençlere yönelik yapılan çalışmalar yerinde incelendi.
Çalışma ziyareti siyasi ve tarihsel eğitim alanında iki ülke arasında bir öğrenme ortaklığı oluşturmayı hedefleyen “Commitment Without Borders” projesi kapsamında gerçekleştirildi. Projenin temel çıktısı gençlere yönelik okul dışı eğitim metotlarının ve bahsedilen iki alanla ilgili teorik çerçevenin verileceği bir rehber kitap olacak. Karakutu’nun yanında projede KiGA Berlin ve TOG ortak olarak yer alıyor.
Commitment-Without-Borders-2
Çalışma ziyaretine katılan grubun içindeki gençlik çalışanı, eğitmen, gazeteci, akademisyen, avukat ve psikolog gibi kimseler projenin ilerleyen aşamalarında da yer alacaklar. Katılımcılar bu ziyaretin Türkiye’ye yönelik eğitsel bir yaklaşım geliştirmeye yönelik bir çok fikrin oluşmasına vesile olduğunu belirttiler. Projenin bir sonraki adımı İstanbul’da gerçekleşecek çalışma ziyareti olacak.