Karakutu Bir Başka Yolculuk

Gençler için, gençlerle birlikte başka bir yolculuğumuz olsun istedik. Bu yolculuğun bir yerinde “gençler”, “gençlik alanı”, “gençlik çalışması” diğer yerinde de “geçmişle yüzleşme”, “geçmişten dersler çıkarma”, “geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması” tecrübeleri vardı.

Bu tecrübeleri bir araya getirmek adına kurulduktan hemen sonra “hafıza yolculuğu programını” geliştirmeye başladık. Bu program ve bu programın bir parçası olan “hafıza yürüyüşleri” sayesinde gençler anlatıcılarımız oldu. Yaşımız ilerledikçe bir yandan programın gelişmesi, geliştirilmesi çabamız devam etti bir yandan da genç anlatıcılarımız sadece akranlarına değil aynı zamanda yetişkinlere de geçmişte yaşanan hak ihlallerinin yaşandığı mekanları ve hikayelerini paylaşmaya devam ettiler. Başlangıçta tek bir semt tek bir rotadan İstanbul’un diğer semtlerine ve o semtler de yaşanan hikayelere gittik.

Şehirle kurduğumuz ilişki değişti. Önünden geçtiğimiz mekanların sadece birer yapıdan ibaret olmadığını anladık. Sesi çıkmayanların, unutturulmaya çalışanların, sessizleştirilenlerin hikayeleriyle örülmüş şehrin çıkmayan, çıkartılmayan sesi, sözcüsü oldu Karakutu Anlatıcıları.

Altıncı yaşımıza giriyoruz 2020’de… 2020’ye gelene değin bu başka yolculukta bize destek olan tüm bireyler ve kurumlara ne kadar teşekkür etsek az. Hafıza Yolculuğu programının kapasitesini arttırmak ve derinleşmesini sağlamak adına çalışmalarımız
devam ediyor. 2020 yılında bir yandan genç anlatıcı havuzumuzu büyütmek öte yandan da halihazırda İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirdiğimiz hafıza yürüyüşlerinin devamlılığını sağlamak her zamanki gibi önceliklerimizden. 2020 senesi için 20 hafıza yürüyüşü gerçekleştirme hedefimiz var.

İşte bu gençlerden gençlere, yetişkinlere biricik öğrenmenin, deneyimin gerçekleştirilmesi için yine sizlerden destek olmanızı istiyoruz. Karakutu 6. Yaşına girerken 60 TL ile bizi destekleyecekler, Karakutu dostları 2020 senesinde gerçekleştireceğimiz hafıza yürüyüşlerinin gerçekleşmesini sağlayacaklar.

Gelin tek seferlik ya da düzenli Karakutu’nun destekçisi olun genç anlatıcılarımız sizlere şehrin hiç duymadığınız, duyamayacağınız hikayelerini anlatmaya devam etsin.

2020 yılı sizlere iyi davransın, iyi hikayeleriniz olsun…

Karakutu kötülüklerin yeniden gerçekleşmemesi, toplumsal hafızanın kaybolmaması için üzerine düşeni yapmaya devam edecek.

Doğum günümüze destek olmak için linke tıklayınız.

Evren Ergeç