Tam Bir Yıl Geçti

Tam bir yıl önce 7 Ocak’ta büyük bir heyecan ve umutla Karakutu Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Hayatımızdaki onca şeyin içinde böyle bir işe kalkışmaya bizi iten en önemli şey neydi?
Bu soruya basit, düz bir cevap vermek gerekirse kendimizi bildik bileli rahatsız olduğumuz meselelerin, çoğu zaman bizi bu ülkede yaşamaya dair umutsuzluğa sürükleyen, şiddetin, suç işleyen devlet görevlerinin cezasızlığının ve gündelik hayatta rahatça tanığı olduğumuz ırkçılığın temel nedenlerine ilişkin bir şeyler yapmak istedik.
Çok değerli işler yapan birçok sivil toplum örgütünün varlığına rağmen, genellikle “gelecek”le ilişkilendirilen gençlerin toplumsal hafızayı adil ve özgürleştirici bir biçimde inşa etmenin özneleri olarak görülmediğini tespit ederek Karakutu’nun çatısını çatmıştık.

Peki bugün

Bugün geldiğimiz noktada dünya örneklerinden, görüştüğümüz onlarca kişinin ve Karakutu’yu var eden genç gönüllülerimizin katılımıyla çok inanarak şekillendirdiğimiz Hafıza Yolculuğu Programı‘mız ortaya çıktı. Programın şekillenmesinde, onlarca gencin katıldığı onlarca saatlik toplantıların ve görüştüğümüz uzmanların büyük katkıları oldu.
Arkamızda hiçbir büyük kurum ve grup olmadan çıktığımız bu yolda, TÜSEV’in organizasyonuyla katıldığımız Destekle Değiştir etkinliğinde Karakutu’ya bağış yapanlar başta olmak üzere bize inanan tüm destekçilerimizin varlığından güç aldık.

Peki bu yıl

Bu yıl, ilk yılımızda attığımız tohumların yeşerdiği Hafıza Yolculuğu Programı’nın uygulandığı ve daha fazla gence ulaştığımız; haksızlıkların hatırlanmasına yönelik yenilikçi fikirlerimizi hayata daha güçlü geçirmek için bağışçı ve destekçilerimizi arttırdığımız; yeni proje ve fikirler geliştirdiğimiz verimli bir yıl olmasını istiyoruz.
2015’in umudun, barışın ve adaletin yeşerdiği bir yıl olması dileklerimizle…